Gikk for kun ett alternativ for brannstasjonen på Lesjaskog

Felles formannskap gikk enstemmig inn for kun å vurdere kjøp og oppgradering av Lesja innkjøpslags bussgarasje på Lesjaskog, til ny brannstasjon.

Et felles formannskap valgte å gå for kun å vurdere kjøp og oppgradering av Lesja innkjøpslags bussgarasje. Dermed er det ikke aktuelt å vurdere et nybygg.  Foto: Arkiv

Nyheter

I rådmannens innstilling var to alternativer foreslått. Det ene var å gjennomføre kontraktsforhandling for kjøp og oppgradering av Lesja innkjøpslags bussgarasje, innenfor en kostnadsramme på 8,5 millioner kroner. Det andre forslaget var å vurdere et nytt bygg innenfor en kostnadsramme på 11,5 millioner kroner. Det var også foreslått at rådmannen ble gitt fullmakt til å velge det økonomisk mest fordelaktige alternativet.