Inviterer til møte om Vesllie

Klima- og miljødepartementet har invitert samtlige interessenter i Lesja og Dovre til møte om bygningene i Vesllie.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (t.h.) inviterer til møte om setrene i Vesllie.  Foto: Astrid Kvam Helset(Arkiv

Nyheter

Det på bakgrunn av klima- og miljøminister Ola Elvestuens beslutning i august om å ikke rive bygningene i Vesllie i høst, og uttalelsen i den forbindelse om at dette ville gi tid til ytterligere dialog om saken.


Elvestuen snur:

Utsetter rivingen i Vesllie

Den massive reaksjonen på vedtaket om riving av setrene i Vesllie, er ikke gått upåaktet hen hos sentrale myndigheter


Både Lesja og Dovre kommune er invitert, samt fjellstyret i hver av kommunene, Dovrefjell nasjonalparkstyre, og tidligere setereiere Ola Jo Botheim og Ola Rolstad.

Møtet er satt til 19. desember 2019, i klima- og miljødepartementets egne lokaler i Oslo.

På møtet ønsker statsråden kort å gjøre rede for de hensyn han mener er viktige i saken, og høre synspunktene til de øvrige deltakerne på møtet.


Elvestuen har ikke endret mening

Klima og miljøminister Ola Elvestuen mener fortsatt at villreinen skal ha forrang i Vesllie på Dovrefjell.