Ingen utsikter til bedring av veiene i Dovre

Store deler av de kommunale veiene i Dovre har et skrikende behov for opprustning, men det er ikke økonomisk spillerom for annet enn løpende vedlikehold.

Det meste av de kommunale veiene i Dovre er modne for oppgradering. Det er det ikke penger til.  Foto: Arkiv

Nyheter

Driftssjef i Dovre kommune, Tor Ivar Hovhaugholen, informerte det nye formannskapet om tilstanden til de 58 kilometerne med kommunale veier under møtet torsdag i forrige uke. Det er grusdekke på 46 kilometer og fast dekke på 12, og Hovhaugholen sa at grusdekket hadde klare fordeler ved at det er enklere og rimeligere å vedlikeholde, men at det er et stort behov for grøfting langs veiene.