PNU snudde:

Toftelien får dele fra våningshuset

Med knappest mulig margin vedtok PNU-utvalget å tillate fradeling av våningshuset på gården Toftelien på Dovre.

Dagens eier av gårdsbruket Toftelien fikk godkjenning for å dele fra våningshuset (midt i bildet) og selge jord, skog og driftsbygning til eieren av Rykhus (til høyre i bildet).  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Gårdsbrukets eier, Ola Toftelien, søkte i fjor høst om å dele fra bolighuset på gården. Han ønsket selv å bli boende i huset, mens jord, skog og driftsbygning skulle selges til eier av naboeiendommen Rykhus, Roar Rognstad. PNU behandlet saken den 23. oktober 2018 og vedtok rådmannens innstilling om ikke å tillate fradeling. Toftelien påklaget vedtaket, men PNU fastholdt sitt vedtak, med hjemmel i Jordloven. For endelig avgjørelse ble saken oversendt Fylkesmannen i Oppland, som tok klagen til følge.