En historie fra Viggas arkiver - "Jul-femmend" av Ingvald Svinsaas:

– De så hverandre aldri att, de vadmelskledde karene og foreldrene som sto att på husmannstroppa ved Lesjaverk

I 2015 var det en Vigga-leser som kom innom Vigga med en historie av forfatter Ingvald Svinsaas som hadde stått i Arbeidermagasinet i desember i 2015. Han mente denne passet godt, med tanke på den store strømmen av flyktninger ute i Europa samme høst. Denne høsten har det vært stort fokus på flyktningstrømmen uten i Europa. Historia er lang, men god.

  Foto: (Illustrasjon: Kaare Espolin Johnson)

Nyheter

Det har vært harde tider i Lesja også. Historia skal være fra tiden da driften stoppet på Lesja jernverk i 1812. Dette var et av mange harde år. Denne høsten frøs kornet over hele bygda 3. september dette året. Napoleonskrigen sørget for en blokade av tilførselen av korn fra Danmark. Hungersnød gjorde at folk sultet i hjel over hele landet.