Fellingsrekord på hjort i Lesja

I 2019 ble det satt fellingsrekord på Hjort i Lesja, opplyser sekretær i Lesja elgutvalg, Tommy Sønsterud.

Det ble felt rekordmange hjort i Lesja i løpet av 2019.  Foto: Illustrasjon/Arkiv

Nyheter

Rekorden ble satt med 141 dyr av ei kvote på 165.

- Lesjaskog viltlag har en liten nedgang fra i fjor med 27 dyr mot 30. Lesja grunneierlag har 95, som er 14 mer enn fjoråret, men Lesja fjellstyre har 19 mot 9 i 2018. 10 på Dalsida og 89 i Lordalen, forteller Sønsterud.

Fellingsresultatet for elg i 2019 ble 67 dyr, og en må helt tilbake til 2009 for å finne lavere tall.

- Det har vært et mål å redusere elgstammen på lik linje med hjorten, og vi er nå noe under målsettingen for bestand. Lesja grunneierlag fikk 34, Lesjaskog viltlag 28 og Lesja fjellstyre 5. I tillegg er 5 dyr kassert av Mattilsynet på grunn av skader, opplyser Sønsterud videre.

Lesja elgutvalg er ellers godt fornøyd med resultatet, og opplyser om at hjortebestanden i kommunen har vært i sterk vekst de siste årene, med økte skader på landbruket og økt antall trafikkskader som resultat av veksten.

- Årets resultat vil forhåpentligvis kunne reversere bestandsveksten, avslutter Sønsterud.