Slik var vêråret 2019

Idet vi trår inn i eit nytt tiår, tek vi eit kjapt tilbakeblikk på korleis vêret var for Oppland i 2019.

Litt av kvart: Fjoråret ga både pluss- og minusgradar - nokre gonger i månader det eigentleg skulle vore omvendt.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Anten om ein føretrekk kulde eller varme, har året hatt litt av kvart å by på.