Mattilsynet gjev løyve til fôring av hjortevilt

Lesja kommune har fått innvilga søknad til Mattilsynet om å fôre hjortevilt fleire stader i kommunen.

Lesja kommune fortsett med fôring av hjortevilt for å hindre påkjørslar.  Foto: Illustrasjon/Arkiv

Nyheter

Kommunen har søkt om løyve til å leggje ut fôr på 3 til 4 plassar i Lesja i løpet av vintersesongen 2019/2020. Hensikten er å redusere talet på viltpåkjørslar i samband med veg- og togbane.