Moskuskalver avlivet

Naturoppsynet fant søndag to enslige moskuskalver som måtte avlives.
Nyheter

– De to var sjanseløse som forholdene var, og ble avlivet, forteller naturoppsyn Tord Bretten ved Statens Naturoppsyn til avisa OPP.

Kalvene ble funnet bare noen meter fra toglinja i Drivdalen, vel en kilometer nord for Kongsvoll stasjon. De hadde fulgt toglinja nordover.

Kalvene var små, og veide knapt 40 kilo, forteller Bretten.

Kalvene kommer med i andelen dyr som skal tas ut for å få stammen ned til myndighetenes vedtatte niva på 200 dyr.

I tillegg til de to som ble felt søndag, ble en moskuskalv påkjørt av toget ved Vålåsjøen 2. juledag, .

– Den kalven hadde munnskurv, forteller Bretten.

En annen kalv ble observert på egen hånd julaften, men denne kalven har det ikke vært mulig å finne igjen, foreløpig.

Bretten sier til OPP at det er ganske vanlig mellom november og januar at enslige kalver født om våren beveger seg bort fra flokken.