Oppfordrer folk til å plukke jervebæsj

Rovdata oppfordrer alle til å ha med seg rene plastposer på tur og bruke dem til å plukke opp biologisk materiale fra jerv for DNA-analyser.

Rovdata ønsker å motta prøver av avføring fra jerv.   Foto: Illustrasjon/Arkiv

Nyheter

Prøver skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, og resultatene fra analysene brukes til å overvåke og kartlegge arten i Norge og Sverige, og til å vurdere hvordan den utvikler seg over tid.

– Analyser av hår og ekskrementer fra jerv kan vise om prøven faktisk stammer fra jerv, hvilket individ det dreier seg om og kjønn på dyret. Når vi kobler resultatene med tidligere prøver, så kan det fortelle om jerven er kjent fra før, størrelsen på reviret og slektskap, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Innsamlingsperioden for biologiske prøver fra jerv er fra 1. januar til 1. juni hvert år. Rovdata oppfordrer turgåere til å ha rene plastposer klar i lomma når de beveger seg i skog og fjell. De er spesielt interessert i prøver av hår og ekskrementer som finnes i tilknytning til jervespor.

Kontaktinformasjon for ditt lokale naturoppsyn finnes på Miljødirektoratets hjemmeside.

Jerven er gjerne innom og markerer på synlige punkt i terrenget, som stein som stikker opp av snøen og enkeltstående trær. Hår kan ofte finnes på trestammer og kvister etter at jerven har markert eller klatret, opplyser Rovdata.

– Husk å ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Kun én skitprøve i hver pose og merk posen med funnsted. Ta med prøven hjem og frys den ned fram til overlevering til SNO, forklarer Kindberg.

For hårprøver du finner er det litt annerledes. Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men de bør legges over i en tørr konvolutt når man kommer hjem. Det er bare hår som har en hårrot som inneholder DNA. Hårprøver skal ikke fryses ned.

Man kan selv sjekke resultater på Rovbase.

Du kan lese mer om sporavtrykk til jerv her.