Outlet flytter ut, to interessenter vil flytte inn

Outlet-butikken i den gamle Hovelsrud-kiosken på Dombås har etter flere måneder med opphørssalg flyttet ut av lokalene.

I over ett år har den tidligere kiosken i Dombås sentrum huset Outlet-butikk. Nå står lokalene nok en gang tomme.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Butikkeier og daglig leder, Roger Kristian Nilsen, skylder på for lav omsetning utenom sommersesongen som grunn til at butikken legges ned.