Vil samle folk med gode ideer på næringspub

Når Skåppå inviterer til næringspub, håper de alle som har interesse av næringsutvikling i området deltar.

Ida Amble Ruge (innfelt) i Skåppå vil samle folk med interesse for næringsutvikling, på Dombås hotell i slutten av måneden.   Foto: Arkiv/Monica Hjelle

Nyheter

Ida Amble Ruge i Skåppå forteller at de i samarbeid med Dovre kommune, og med hjelp av Trollbinde og Sparebank 1, vil satse på å ha næringspub en gang i kvartalet, med mulighet for flere ved behov. Den første næringspuben blir den 30. januar, på Dombås hotell.

- Målet med næringspuben er at det skal være et hyggelig, lavterskel møtested. Det retter seg mot alle som er engasjert i næringsutvikling, hovedsakelig i Dovre, men ser for oss et samarbeid med Lesja på sikt, og ser også for oss noen fellespuber med Lesja etter hvert, forteller Amble Ruge.

Ulike tema

Næringspubene vil ha ulike aktuelle tema, som eksempelvis «utvikling av Dombås». Til hvert møte vil det bli invitert lokale aktører, fra næringsliv og kommune, til å presentere problemstillinger og dele erfaringer og kunnskap som andre kan nyttiggjøre.

- Første kveld blir litt spesielt, da SJ stiller med sin nye direktør. Disse får derfor litt lenger tid til å presentere sin overtakelse av Dovrebanen og Raumabane fra høsten, og hvilke muligheter dette kan gi for lokalt næringsliv, forklarer Amble Ruge.

Møtested

Hun håper næringspubene kan etablere seg som et møtested, der man kan få kunnskap om hva andre driver med, utveksle erfaringer og legge grunnlag for samarbeid.

- Vi vurderte om det kun skulle være åpent for næringsdrivende, men kom til at mange kan ha gode ideer og komme med kreative innspill, selv om de ikke driver næring selv, så her er det åpent for alle. Det er heller ingen påmeldingsfrist eller begrensninger på plasser, sier hun og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har innspill til eksempelvis tema som bør tas opp, eller forslag om folk som kan komme og prate.