Lesjaskog brannstasjon:

Utsettelse av tvangsmulkt på vilkår

Lesja og Dovre kommuner får fristutsettelse til nyttår, under forutsetning av at midlertidige løsninger settes i verk.

Det jobbes for å få forholdene i stand ved Lesjaskog brannstasjon. Nå har Arbeidstilsynet lovet en utsettelse av tvangsmulkten, dersom man iverksetter en rekke avbøtende tiltak innen 1. mars. På bildet ser man den eksisterende brannstasjonen til venstre, og Lesja innkjøpslags bussgarasje til høyre.  Foto: Arkiv

Nyheter

Onsdag forrige uke ble det avholdt møte med en representant fra Arbeidstilsynet, der både brannsjef Åge Tøndevoldshagen, rådmann Halvor Nissen, verneombud Arnulf Furuhovde og ansattrepresentant Tronn Myren deltok.