Miljøvernforbundet engasjerer seg i Vesllie:

Varsler «krig» mot riving

Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet kaster seg inn i kampen for å stoppe saneringen av Vesllie-setrene på Dovrefjell.

Miljøaktivist Kurt Oddekalv kaster seg inn i kampen for setrene på Vesllie.  Foto: Miljøvernforbundet

Nyheter

– Jeg har «kriget» og aksjonert for landbruk og beiteinteresser i fjellet i Gudbrandsdalen tidligere, og kommer gjerne tilbake, sier leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv til Nationen (betalingsartikkel).

Han sier til avisen at Miljøvernforbundet vil stille opp med en «hær» av miljøvernere i det tidligere skytefeltet dersom rivingen blir gjennomført.

Miljøverndepartementet har bestemt at de over 100 år gamle setrene skal rives av hensyn til villreinen. De ligger i hjertet av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn, og rivingen er et ledd i innlemmelsen av området i Dovrefjell- og Sunndalsfjella nasjonalpark.

Kurt Oddekalv forstår ikke at setrene kan true villreinen.

– Alle som ser disse setrene avbildet, vil ha vansker med å forstå at villreinen skal ha problemer med at de er der, spesielt når de har stått i over 100 år, sier han til Nationen.

Miljøvernforbundet har nylig sendt brev til statssekretær Ola Elvestuen. I følge Nationen skriver Oddekalv at den « planlagte rivningen av setrene på Dovrefjell er enda et ledd i en samfunnsutvikling hvor vi stadig rives opp med røttene. Vi vil ikke bare miste minnet om de tradisjonene som i sin tid gjorde livet i Norge mulig, men også kunnskapen om dem – en kunnskap som ikke bør glemmes».

Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) har bestemt at setrene som er om gitt av rike beiteområder skal rives, noe som utløste store protester, også fra Oppdal. Elvestuen satte saken på vent og stanset rivingen dagen før saneringen skulle starte 20. august. Den endelige avgjørelsen er i følge Nationen ventet om kort tid.