Innlandstrafikk:

Ingen planer om endringer i kollektivtilbudet

Ved årsskiftet slo Hedmark og Oppland seg sammen til Innlandet fylket, og dermed ble også Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk slått sammen til Innlandstrafikk.

Foreløpig ingen endringer: I forbindelse med fylkesammenslåingen ble også Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk slått sammen til Innlandstrafikk. Dette vil foreløpig ikke føre til noen endringer i kollektivtilbudet her i området.  Foto: Illustrasjon/arkiv

Nyheter

Det nylig sammenslåtte kollektivtransportselskapet har derimot ikke planer om noen endringer når det kommer til busstilbudet i Nord-Gudbrandsdalen slik vi kjenner det i dag. Tross at vi nå har blitt ett fylke er det foreløpig lite som blir gjort for å knytte de gamle fylkene sammen gjennom kollektivtransport.