Setrene i Vesllie:

Snart kommer svaret på om setrene får stå - hvem som skal eie dem er det flere meninger om

Om kort tid av- gjøres skjebnene til seterhusene i Vesllie på Dovre-fjell.

Skal setrene i Vesllie få stå? Og hvem skal da få bruksretten til dem? Det er mange spørsmål som fortsatt må besvares. foto: arkiv 

Nyheter

Mange er spente på hva som blir det endelige vedtaket i saken. Det er klima- og miljøminister Ola Elvestuen og hans departement som skal bestemme hva som skal skje med husene i setergrenda. Det var vedtatt at husene skulle rives, som en del av naturrestaureringen og av hensyn til villreinen. Etter sterke protester ble dette utsatt i august i fjor. Nå må planene snart være klare for årets ryddesesong i skytefeltet på Hjerkinn, og det ventes derfor en avgjørelse om seterhusene i løpet av kort tid.