Tar over togtrafikken på Dovrebanen - Må kjøre buss for tog på oppstartdagen

Søndag den 7. juni skal SJ Norge ta over ansvaret for togtrafikk langs flere strekninger i landet, blant annet Dovrebanen.

Det ligger an til at SJ Norge må kjøre buss for tog samme dag som de tar over togtrafikken på strekningen Trondheim - Oslo.  Foto: Illustrasjon/Arkiv

Nyheter

Men ifølge NRK ser det ut til at de må starte det hele med buss for tog på selve oppstartdagen.

I et brev som NRK har fått innsyn i, datert 20. desember 2019, gjør SJ Norge samferdselsminister Jon Georg Dale oppmerksom på at Bane Nor har planlagt vedlikeholdsarbeid samme helg som SJ starter opp.

Det er planlagt banearbeid med buss for tog på strekningen Trondheim - Oslo, som påvirker fem av de syv strekningene hvor SJ skal drive togtrafikk.

Kommersiell direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby, mener det hadde vært fint å kunne få kjøre tog akkurat den helgen SJ starter opp.

- Denne helgen har vi hele Norges øyne rettet mot oss og alle vil vurdere vellykketheten av både jernbanereformen generelt og Jernbanedirektoratet som oppdragsgiver i denne sammenhengen, står det i brevet til samferdselsministeren som NRK har fått innsyn i.

SJ har tidligere vært i møter med jernbanedirektoratet for å be Bane Nor om å flytte arbeidet til en annen dato, men fikk avslag på ønsket sitt.

- Arbeidshelgen på Dovrebanen har vært planlagt i fire år og har vært kjent for jernbaneaktørene lenge. Det er planlagt mange nødvendige arbeider langs hele banestrekningen og en endring av arbeidshelgen vil få store konsekvenser for mange parter. Det er grunnen til at det har vært vanskelig for oss å etterkomme ønsket om at banen ikke skal stenges den helga, skriver de Bane Nor til NRK.

Som følge av brevet fra SJ Norge til samferdselsministeren ble partene innkalt til et møte i samferdselsdepartementet sist fredag, ifølge NRK, hvor Bane Nor, SJ Norge og Vy fikk beskjed om å finne en løsning innen fredag 31. januar.