Ny satsing skal sikre lønnsom produktforedling på Otta

I en pressemelding tirsdag morgen kommer det fram hva Nortura ønsker å bruke slakteriet på Otta til etter nedleggelsen.

Nortura vil benytte slakteriet på Otta til en ny satsing etter at dagens drift avvikles.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

I desember i fjor ble det kjent at Nortura avvikler driften av slakteriet på Otta. Nortura har ikke vist interesse om å selge lokalene til konkurrerende aktører, men har derimot egne planer for hva det skal brukes til.

Nå er det klart at Nortura ønsker å bruke lokalene til et nytt selskap som skal lage foredlede produkter rettet mot dagligvaremarkedet. Det er også satt av plass til foredling av lokalmat, og Nortura inviterer lokale aktører til dialog for å legge til rette for et slikt partnerskap.

Den nye satsingen i Norturas lokaler skal sikre lønnsom produktforedling på Otta.

I tillegg vil det i kjellerlokalene bli produksjon av frossen hundemat. Det vil også fortsatt være en medlemsbutikk og nødslakt i tilknytning til anlegget.

Etter planen vil dette gi mellom 10 og 15 årsverk på kort sikt, og opp mot 25 til 40 i en femårs-periode, avhengig av hvor godt man lykkes med satsingen. Det er satt av 14 millioner kroner til nytt produksjonsutstyr i lokalene. Produksjonen settes opp allerede i løpet av høsten 2020 etter at omstillingen ved Nortura Otta er fullført.

- Det er alltid en viss risiko ved å etablere nye produksjoner, men vi har stor tro på denne satsingen. Dette er ting som har vært jobbet med uavhengig av avviklingen av Otta, men vi ser at produksjonslokalene egner seg godt til denne virksomheten og det ligger godt plassert i forhold til råvarene og markedet, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

Vaag understreker at lønnsomhet er bærende i all forretningsutvikling i Nortura.

- Vi er et innovativt og moderne selskap som alltid leter etter muligheter for vekst og lønnsomhet for våre eiere over hele landet. Det er vårt viktigste oppdrag og det er det også i dette tilfellet. Vi er glade for at vi nå får en god løsning som skaper lønnsom forretning i våre lokaler på Otta i samarbeid med både lokalmiljø og andre forretningsaktører, sier Vaag.