Uheldig topplassering:

Erik mistet mest sau i fjellet i fjor

Erik Bakken fra Rånå er på topp der han helst ikke vil være det. Bakken er den som har søkt erstatning for flest søyer og lam i Lesja i år.

store tap: Erik Bakken fra Rånå er den saubonden i Lesja som mister mest sau på utmarksbeite. Her er han og hunden Cava avbildet ved en tidligere sak om at Bakken var den som hadde mistet flest. 

Nyheter

Han slapp 196 søyer og 361 lam på beite i Reinheimen i år. Etter høstens opptelling ble det søkt erstatning for 6 søyer og 81 lam. I år starta han sausankingen tidlig. 17. august kom de første sauene hjem fra sommerbeite, det er rundt tre uker tidligere enn vanlig. Han mener noe må gjøres dersom sauebønder skal fortsette å benytte den ressursen som utmarksbeitet faktisk er, uten at både dyretapet og det økonomiske tapet skal bli for stort.