Over 1 600 000 kroner i erstatning til bønder i Lesja

Etter beitesesongen 2019 blir det utbetalt over 1 600 000 kroner i erstatning etter rovdyrtap til bønder i Lesja.

Rovdyr forsynte seg av Lesja-sau også i fjor. 691 dyr blir erstattet.  

Nyheter

Lesja er den kommunen i hele Innlandet som har størst utbetaling av erstatning til bønder i forbindelse med rovdyrtap. I følge rovbase.no har det etter beitesesongen 2019 blitt utbetalt over 1,6 millioner kroner i erstatning til bønder i Lesja. Nest mest ble utbetalt til bønder i Tynset på nesten 900 000 kroner. Det har blitt krevd erstatning for færrest dyr fra Trysil, der utbetalingssummen er på bare 4500 kroner.