Sjukeheimen trenger nytt gulv til 1,25 millioner kroner

Jann Erik Dalum i byggekomiteen for Lesja sjukeheim informerte kommunestyret i Lesja om status for ombygging av gamle Lesja sjukeheim til nytt helsehus.

Jann Erik Dalum i byggekomiteen for Lesja sjukeheim orienterte om status for ombygging av det gamle bygget.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Nybygget på sjukeheimen har nå blitt tatt i bruk i omtrent to måneder, og ifølge Dalum har tilbakemeldingene vært gode.