Flere arbeidsledige i Lesja - færre i Dovre

Tall fra Nav viser at det er flere arbeidsledige i Lesja enn på samme tid i fjor.

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Men selv om det har blitt flere arbeidsledige i Lesja enn på samme tid i fjor, har likevel Dovre en større andel arbeidsledige. I januar 2020 har 16 lesjinger vært registrert arbeidsledige. Det er 33 prosent flere enn i fjor, et antall på fire personer. Dette er 1,5 prosent av arbeidsstyrken. I Dovre har 29 personer vært registrert arbeidsledige i januar. Dette er 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en person mindre en i fjor, noe som gir en tilbakegang på 3 prosent. Sett ut fra andel av arbeidsstyrken var Lesja nest lavest i prosent, bare slått av Gausdal som hadde en arbeidsledighet på 0.8 prosent.

Sel har den høyeste andelen av arbeidsledige i hele Innlandet. Her var 3,5 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig i januar. I både Lom og Skjåk var 2,4 prosent arbeidsledige, og i Vågå 2,3 prosent. Totalt var 244 personer registrert som arbeidsledige i Nord-Gudbrandsdalen i januar. Det var til samme tid registrert 69 ledige stillinger i regionen ifølge Navs systemer.

Fortsatt lav ledighet

Ved utgangen av januar var det registrert 4 033 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent.

– Ledigheten i Innlandet var lavere enn på samme tid i fjor. Vi hadde nå, sammen med to andre fylker, lavest ledighet i landet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen i en pressemelding.

I fjor var det på samme tid 3530 arbeidsledige i Innlandet.

Store forskjeller i ledigheten i kommunene

I januar hadde Alvdal lavest ledighet i fylket med 0,7 prosent, mens Sel hadde høyest med 3,5 prosent. – Av de største kommunene i fylket var det Lillehammer som skilte seg positivt ut med en ledighet på bare 1,5 prosent, som er likt med januar i fjor. Lillehammer har også historisk sett hatt en svært lav ledighet, sier Emilsen.

Denne måneden var det flest ledige innen bygg og anlegg med 593 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 69 flere ledige enn i samme måned i fjor. Nest flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid der det var 514 helt ledige personer.

Stor tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i januar måned en tilgang på 2 189 ledige stillinger. Dette var fire prosent flere enn i samme måned i fjor. Klart flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 650 nye stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen flere andre store yrkesgrupper, som for eksempel butikk- og salgsarbeid og undervisning.

Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i fylket vårt, og tilgangen på ledige stillinger har vært stor de siste årene.

– Med bakgrunn i den relativt stabile ledigheten vi har hatt i 2019 og den moderate økningen Innlandet vanligvis har innen sysselsetting og arbeidsstyrke, har vi prognosert med en tilnærmet lik gjennomsnittlig ledighet i 2020. Vi venter at ledigheten i 2020 vil bli på 1,9 prosent, avslutter Emilsen.