Holder fast på vedtak om sykehusstruktur

Arbeidsutvalget i regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å minne Sykehuset Innlandet på deres vedtak fra 2017.

Fagutvalget i regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen, bestående av ordførerne i de seks kommunene, står fast på sitt vedtak om framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Avbildet er ordførere Harald Sve Bjørndal (Vågå), Astrid Skomakerstuen Ruste (Dovre) og Eldri Siem (Sel). 

Nyheter

Det kommer frem i et brev sendt fra arbeidsutvalget, som består av ordførerne i alle de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, til styret i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst.