Sikrer den videregående skolen i hele Innlandet

- Ingen skoler eller skolesteder skal legges ned når vi styrer Innlandet

- Ingen skoler eller skolesteder skal legges ned når vi styrer Innlandet denne perioden, fastslår Mari Gjestvang (Sp) og Even Eriksen (Ap), henholdsvis leder og nestleder i fylkestingets hovedutvalg for utdanning.

Sikrer skolene: Ap og Sp i fylkestinget er enige om en økonomisk modell for å sikre de videregående skolene i Innlandet. F.v. Jesper Nohr (Sp), Ingrid Tønseth Myrh (Ap), Bergljot Oldre (Sp), Mari Gjestvang (Sp), Even Eriksen (Ap), Per Martin Sandtrøen (Sp), Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap).  Foto: Innlandet Arbeiderparti

Nyheter

Nå er de to partiene enige om en budsjettmodell som sikrer skolene forutsigbar finansiering. – Og ikke minst er modellen rettferdig og fleksibel, understreker Gjestvang og Eriksen i en pressemelding.

En ny budsjetteringsmodell for de videregående skolene i Innlandet ble torsdag behandlet i Innlandet fylkesting, og vil gjelde for skoleåret som starter i august 2020. Det legges opp til at hovedutvalg for utdanning legger fram endelig forslag til budsjettfordelingsmodell for de videregående skolene i forbindelse med behandling av fylkesbudsjettet for 2021.

I vedtaket som Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde utarbeidet heter det at «Fylkestinget forutsetter at ny finansieringsmodell ikke svekker finansieringen av skoler med høy yrkesfagandel eller mindre skoler eller skolesteder i fylket». Videre står det at «Budsjettfordelingsmodellen skal være rettferdig, forutsigbar og fleksibel. For å unngå større avvik på enkeltskoler, skal det foretas justeringer i overgangsfasen fra gammel til ny modell for å unngå store utslag for kommende skoleår».

- Et godt videregående skoletilbud i forlengelse av grunnskolen og i samarbeid med arbeidslivet er nøkkelen både for å utvikle Innlandet, for å svare opp arbeidslivets behov og for at flest mulig av de utdanningssøkende skal lykkes med sin videregående utdanning, forteller Even Eriksen fra Arbeiderpartiet.

- Ingen skoler eller skolesteder skal legges ned denne perioden, sier Mari Gjestvang fra Senterpartiet. - Samtidig vil vi styrke satsinga på yrkesfag og praktisk kunnskap i fylket. Dette er avgjørende viktig for at vi skal kunne utvikle hvert eneste lokalsamfunn i fylket vårt, og vi har nå gjort et vedtak som fortsatt finansierer satsingen på hele Innlandet, slår hun fast.