Flere kan søke SMIL-midler

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, såkalte SMIL-midler.

Nå kan flere søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.  Foto: Stig Horsberg, Fylkesmannen i Innlandet

Nyheter

Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd. Endringen skjer etter at partene i jordbruksoppgjøret i 2019 ble enige om å åpne for at personer kan søke tilskudd. Det er nå gjort en endring i forskriften som formaliserer dette.

En rekke vilkår

Vilkåret for å kunne søke tilskudd er at det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Den som eier arealene, trenger imidlertid ikke sjøl stå for driften, men kan leie bort arealene. Det følger også en rekke andre vilkår som må være innfridd for å kunne søke om SMIL-midler, deriblant krav som omhandler gjødselplanlegging og plantevernmidler. Den som leier bort arealet, må kunne dokumentere at vilkårene er oppfylt.