Holder tradisjonene vedlike    

Bygdekvinnelaget sammen med toradergruppa arrangerer i disse dager dansekurs i gammeldans for lokalbefolkningen.

Engasjerte instruktører: Vagværene Oline Dalen (18) og Emma Bakke (19) lærer bort reinlender, masurka, polka og vals.  Foto: Mali Tungen

Nyheter

Vil ha mer fokus på gammeldans