Disse har søkt stilling som konsulent/saksbehandler i Dovre

Det er totalt åtte søkere til stillingen, som er delt mellom økonomiavdelingen og helse- og rehabiliteringsavdelingen i kommunen.
Nyheter

En av søkerne er unntatt offentlighet.