Med is i magen, og is under hjulene

Kjappe gule biler suser rundt på Hjerkinndammen både forlengs og sidelengs.

Blålys og blåis: Ambulansene i Sykehuset Innlandet har hatt glattkjøringskurs på Hjerkinndammen. 

Nyheter

Det er blåsende denne dagen og banen fyker fort igjen, men det gir bare et ekstra moment når det skal trenes isbanekjøring for ambulansesjåførene i Sykehuset Innlandet.