Etterlyste plan for etterbruk:

- Omgjør verkstedområdet til næringsareal

Dovre Høyre ønsker å legge til rette for ytterligere næringsutvikling på Hjerkinn, ved omdisponering av verkstedlokalene til Forsvaret.

Dovre Høyre ville ha svar på hvorfor området de gamle verkstedbygningene til Forsvaret ligger på, er omgjort til LNF-område og ikke næring. Bygningene det er snakk om ligger ned til venstre på bildet.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

I en interpellasjon til kommunestyret påpekte Odd Taagvold fra Dovre Høyre at verkstedarealet med bygningsmasse er omgjort til LNF-område.