Politiet ønsker fortsatt tips om kirkebrannen: - Vi kan ikke utelukke at den er påsatt

Under et folkemøte på Dovre Ungdomsskole torsdag kveld ble publikum informert om brannen i Dombås kirke.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen kunne sammen med Haakon Bolstad og Kristian Plassen fra politiet orientere om brannen i Dombås kirke natt til torsdag forrige uke.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Politi og brannvesen var til stede for å fortelle om hendelsesforløpet natt til 20. februar, fra da brannalarmen gikk klokken 03:07 og til brannen ble slukket tidlig på morgenen.

Fortsatt ukjent årsak

Politiet hadde har ennå ikke kommet fram til en mulig brannårsak, men etterforskningsleder ved Lensmannskontoret på Otta, Kristian Plassen, kunne fortelle at brannen etterforskes for fullt.

- Det er foretatt ulike undersøkelser på stedet, og foreløpig kan det ikke utelukkes at det har blitt påtent. Vi venter fortsatt på svar, lød det fra politibetjenten.

De har fått bistand i etterforskningen fra Kripos og taktisk bistand fra lensmannskontoret, og status er i skrivende stund at årsaken er ukjent, og det finnes heller ingen mistenkte.

- Vi ønsker fortsatt tips om observasjoner i Dombås sentrum fra denne natten, særlig mellom klokken 02:00 og 03:00, fortalte Plassen.

Av hensyn til etterforskningen vil de ikke gå mer i detalj på hvilke funn som er gjort eller spekulasjoner om hvor brannen kan ha startet.

Vil ikke spekulere

Fra publikum ble det stilt spørsmål om kameraovervåkning utenfor kirken er noe de har vurdert, noe de absolutt hadde tenkt på i ettertid.

Det ble også stilt spørsmål om hva et automatisk slukkeanlegg, noe Dombås kirke ikke hadde, ville ha å si for resultatet av brannen.

- Det ønsker vi ikke å spekulere i. Med et automatisk slukkeanlegg ville det definitivt vært annerledes enn slik det ble i dag, men fasiten sitter jeg ikke på, var svaret fra brannsjef Åge Tøndevoldshagen.

Brannsjefen la også til at det ikke er krav i lovverket om automatisk slukkeanlegg i kirker, og kirkeverge Elin Marit Andgard kunne tilføye at kun 12 prosent av landets kirker har dette installert.

Leder i Dovre Kyrkjelege Råd, Guri Ruste, har godtatt at det ble som det ble, og mener det er viktigere å tenke framover.

- Vi kan heller være takknemlige for at beredskapen fungerte denne natten og klarte å berge kirkebygget, mente Ruste.