1800 i karantene i Innlandet

Minst 1800 personer i Innlandet er i karantene. Av disse har 218 såkalte samfunnskritiske funksjoner.

Fylkesmann Knut Storberget gjennomfører i disse dager pressebriefene sine over Skype. Her sammen med fylkeslege Harald Valgårda og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund.   Foto: Ivar Ødegaard/Fylksmannen i Innlandet

Nyheter

Det fortalte fylkesmann Knut Storberget under en pressebrief tirsdag.

Mandag 16. mars var det 85 personer i Innlandet som var smittet med koronavirus. smittede og 1824 personer i karantene. Av disse i karantene er det 218 personer med såkalte kritiske samfunnsfunksjoner, som leger, brann, redning, kriseledelse og annet helsepersonell.

– Det er nå i flere kommuner vanskelig å holde oversikt over antall personer i karantene. Det hentes nå, blant annet fra medienes side, kontinuerlig inn tall fra kommunene, og derfor vil tallene kunne variere basert på når tallene er hentet inn, sa Storberget.

Ingen kommuner har rapportert at de er tomme for smittevernutstyr.

– Utstyr vil være et kritisk punkt framover og Fylkesmannen følger dette opp kontinuerlig overfor kommunene. Det vil også være sånn at noen kommuner har mye utstyr og andre kommuner har lite utstyr, og da vil det være nødvendig å dele på utstyr. Fylkesmannen jobber nå for å koble dette sammen, sa Storberget.

Fylkesmannen har tatt initiativ til en ressursbank for å sikre at ressursene finner hverandre.

– Vi har så langt fått med Heimevernet (HV05), Politiet, Sivilforsvaret, NAV, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Innlandet Fylkeskommune. Vi kommer til å ha jevnlige møter og allerede i løpet av tirsdag kommer vi til å få en første oversikt over hva som finnes av ressurser. Det neste vi kommer til å gjøre er å koble dette mot kommunene og mellom medlemmene i Fylkesberedskapsrådet, fortalte Storberget.

Fylkesmannen fortalte også at de er i gang med å etablere kontakt med myndighetene i Dalarne og Värmland i Sverige for å kunne drøfte grensespesifikke spørsmål for kommunene langs riksgrensa. Personer som reiser fra Norge til Sverige må i 14 dagers hjemmekarantene ved hjemkomsten, og man må ha med seg pass. Fylkesmannen er også i samarbeid med med Innlandet fylkeskommune for å se på hvordan de skal sikre at også de som sliter med norsk får informasjon og svar på det som de lurer på.