Sigurd (16) tek på seg frivillig arbeid som avløysar

Den 16 år gamle lesjingen Sigurd Kolstad er ein av dei som har meldt seg frivillig gjennom krisestaben i Lesja og Dovre.

Frivillig: Sigurd Kolstad på Lesja tek på seg arbeid som avløysar på gardar rundt omkring i bygda. 

Nyheter

I forbindelse med koronaviruset er det fleire verksemder som har hatt behov for større bemanning, og krisestaben i Lesja og Dovre har bedt frivillige til å melde seg til teneste om nokon har noko dei kan bidra med.