3 792 000 kroner til å sette i stand kulturminner i Innlandet

I årets to første måneder har Kulturminnefondet mottatt 200 søknader fra eiere som vil sette i stand sine kulturminner.

I Dovre har ett prosjekt fått støtte fra Kulturminnefondet så langt i år.   Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Over 25 millioner kulturminnekroner er til nå tildelt og vil komme til nytte i lokalsamfunnene, opplyser Kulturminnefondet i en pressemelding.

– Restaurering av kulturminner gir verdiskaping og næringsmessige virkninger lokalt. Det skaper aktivitet blant håndverkere med kunnskap om bevaring av kulturminner, leverandører av byggevarer og hos underleverandører som regnskapsførere, bensinstasjoner og butikker, forteller direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Samlet for januar og februar har 141 prosjekter fått tilsagn om støtte på i alt 25,6 millioner kroner, som gir et gjennomsnitt på over 181.000 kroner til hvert prosjekt.

– Totalt har Kulturminnefondet en ramme på 108,5 millioner kroner i år. Det betyr at vi har 82,9 millioner kroner til fordeling i månedene mars til desember i 2020, sier Bjørgen, som minner om at Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende i 2020.

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

Av 27 prosjekter i Innlandet som får tildelt midler er ett av dem fra Dovre. Trond Brynjulf Vigerust får 160 000 kroner i støtte fra fondet til prosjektet Gamlestua på Nere Vigerust, trinn 2.

Fylkesfordelingen for januar-februar 2020 er slik:

Fylke

Beløp

Agder

1 944 000

Innlandet

3 792 000

Møre og Romsdal

1 021 000

Nordland

857 000

Oslo

2 305 000

Rogaland

3 500 000

Troms og Finnmark

68 000

Trøndelag

1 378 000

Vestfold og Telemark

1 070 000

Vestland

3 720 000

Viken

6 217 000