Nå skal brannvesenet reise rundt med informasjon

Krisestaben i Lesja og Dovre gjør tiltak for å sikre at alle får god informasjon om koronasituasjonen.

Forebyggende avdeling i Lesja og Dovre brannvesen skal sørge for at alle får god informasjon.  

Nyheter

Brannsjef og krisestabsleder Åge Tøndevoldshagen forteller at de nå skal oppsøke enkelte personer, for å sikre at alle har fått god nok informasjon.

– Det kan være personer som ikke har internett eller bor alene. Det er forebyggende avdeling i Lesja og Dovre brannvesen som skal reise rundt med dette ærendet, det vil skje i løpet av uka, sier Tøndevoldshagen.

God kontroll på smitte

Krisestaben sier at det er kontroll på hvem personen med koronasmitte i Dovre har vært i kontakt med, og at alle som skal varsles har fått beskjed. De vil ikke kommentere om smittet har kommet fra utlandet eller om personen har blitt smittet i Norge.

Testkriteriene har nå blitt endret. Alle med symptomer på sykdom skal ikke testes, bare enkelte grupper. Resten skal holde seg i ro til de er symptomfrie.

– Det er ikke kapasitet til å teste alle, det er heller ikke nok testutstyr og smittevernutstyr, sier Signe Thoresen Rolstad i felles krisestab for Lesja og Dovre.

Pågangen på den lokale koronatelefonen ble ikke større etter at det ble kjent at en person i Dovre hadde påvist smitte. Det er fortsatt litt over 200 personer som sitter i karantene.

Vil gjerne ha utstyr

Per nå har koronasenteret for Lesja og Dovre nok smittevernsutstyr. De har fått inn noe fra private.

– Er det noen som sitter på noe som kan brukes må de gjerne varsle oss, sier Rolstad.

Noen kommunalt ansatte har blitt omdisponert innen helse, men ikke på tvers av etater. Noen kommunalt ansatte har også blitt rekruttert inn i krisestaben. Det har ellers ikke vært behov for å omdisponere kommunalt ansatte og krisestaben sier de har god oversikt over dem som kan brukes i annen tjeneste. Mange frivillige har meldt seg, men krisestaben vil gjerne ha flere.

– Vi trenger frivillige med helsefaglig erfaring og utdanning. Det er et godtgjørelsessystem for jobben de eventuelt må gjøre, sier Rolstad.

Skoler og barnehager i Lesja og Dovre er stengt, og det drives fjernundervisning. De holdes åpen ved behov, dersom det er personer med en samfunnskritisk funksjon som ikke har funnet en annen løsning for sine barn.