Færre til stede i begravelser

Koronaviruset påvirker også kirkelige seremonier som gravferder.
Nyheter

Dovre kyrkje: Husstandene må sitte med én meters mellomrom.  Foto: Anne Marie Aa

–Ved gravferder har biskopen satt at det kan være maksimum 50 til stede, og kun nødvendig personell. Det skal vi få til i Dovre kyrkje, og med én meters avstand mellom husstandene, forteller kirkeverge i Dovre, Elin Marit Andgard.

For å forebygge potensiell smitteoverføring mellom kirkemusiker og solist, har de blitt frarådet å ha solist, da dette krever øving og kontakt. Per dags dato har kirkekontoret på Dovre ikke fått melding om dødsfall og gravferd.

– Om vi får det, vil vi ha kontakt med kommunelegen og følge anbefalingene og retningslinjene fra der, sier Andgard.

Kirkekontoret har også hatt kontakt med begravelsesbyråene om smitteverntiltak.

Minimerer risikoen: Det vil bli begrensninger på antallet som kan være til stede på begravelser.  Foto: Anne Marie Aa

Verdige og trygge seremonier

Sogneprest i Lesja, Magnus Halle, forteller at i Lesja vil begravelser bli gjennomført på gjenkjennelig vis, men at det er visse begrensninger på antallet som kan være til stede.

– Seremoniene skal være verdige og trygge. Det er viktig å minimere risikoen for smitte og kontakt, og som på andre steder vil det være god håndhygiene og avstand til andre som er hovedtiltakene. Seremonien gjennomføres med de nærmeste pårørende, sier han.

Halle sier at de nasjonale føringene legges til grunn, da er det maksimalt 50 som kan følge gravferden i kirkerommet.

– For de mindre kirkerommene kan det være snakk om færre, sier han.

Når det gjelder korona, er kirkekontoret i Lesja i nær kontakt med lokal gravferdsagent om dette.

– Det finnes god lokal beredskap, skulle slike tilfeller komme, sier Halle.

Avlyst

Alle gudstjenester og aktiviteter er avlyst til og med palmesøndag. Andgard sier at Kyrkjebladet har informasjon om alternative former for gudstjenester. Hun forteller at konfirmantenes bøsseaksjon til Kirkens nødhjelps fasteaksjon også er avlyst, men at det blir opprettet aksjon via Facebook.

– Det er også mulig å gi via vipps og sms blant annet, sier hun.