Innfører forbud mot å reise på hytta utenfor hjemkommunen

På torsdag ettermiddag la helse- og omsorgminister Bent Høie fram et forbud mot at folk kan reise på hytta utenfor hjemkommunen.

På torsdag innførte regjeringen ved helse- og omsorgminister Bent Høie et forbud mot å dra på hytta.  Foto: Skjermdump Regjeringen.no

Nyheter

Det skjedde under en pressekonferanse hvor helse- og omsorgministeren sammen med justis- og beredskapminister Monica Mæland orienterte om håndteringen av koronavirusutbruddet i Norge og de konsekvenser det har.

- Dette er en beslutning jeg hadde håpet vi kunne slippe å ta, men vi kommer til å forby opphold på hytter utenfor egen hjemmekommune, sier Bent Høie.

Han har tidligere bedt befolkningen om unngå alle fritidsreiser og ikke dra på hytta under den pågående korona-krisen, og store hyttekommuner har også advart fordi de ikke har kapasitet til å kunne gi alle hytteeierne hjelp på toppen av sine egne innbyggere.

Derfor blir nå hytteturer og opphold på hytta utenfor egen kommune helt forbudt.

Det vil derimot bli gjort noen unntak, som for eksempel at friske familiemedlemmer hvor én i husstanden er smittet kan oppholde seg i karantene på hytta. Den smittede må i dette tilfellet holde seg hjemme.

Ifølge Høie har 7 av 10 fylkesmenn som han har vært i kontakt med ønsket en slik forskrift, siden de ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk.

Helseministeren brukte også pressekonferansen til å takke alle hyttefolk som har fulgt oppfordringen om å dra hjem, men siden flere kommuner kunne melde om personer som fortsatt oppholdt seg på hyttene så regjeringen seg nødt til å innføre forbudet.