Regjeringen bevilger 250 millioner kroner ekstra til kommuner

Norske kommuner står overfor store utfordringer i tiden som kommer, sier regjeringen på sin hjemmeside.

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden, sier kommunal- og moderniseringsminister NIkolai Astrup (H).  Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Nyheter

På grunn av mange smittede og mange i karantene, som følget av koronautbruddet, blir det vanskeligere og dyrere for kommunene å yte gode tjenester.

– Utbruddet av koronaviruset setter mange kommuner på prøve. For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står overfor, har Stortinget enstemmig bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, (H).

På grunn av den krevende situasjonen regner regjeringen med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden, med ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, samt et større behov for å forebygge smitte, samtidig som færre kommuneansatte får gjort jobben sin.

For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen øker derfor regjeringen tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner i 2020. Pengene skal dekke merutgifter som følge av utbruddet og tildeles som skjønnstilskudd.

I første omgang har departementet fordelt 200 millioner kroner til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest.

Fordelingen av skjønnsmidlene etter fylke ser slik ut:

Fylkesmannsembete

Ekstra skjønnsmidler

Oslo og Viken

72 086 000

Innlandet

13 838 000

Vestfold og Telemark

15 627 000

Agder

11 448 000

Rogaland

17 881 000

Vestland

23 718 000

Møre og Romsdal

9 883 000

Trøndelag

17 464 000

Nordland

8 989 000

Troms og Finnmark

9 066 000