Stor pågang hos NAV

I løpet av den siste uken har NAV på landsbasis mottatt 154 000 søknader om dagpenger, grunnet permitteringer som følge av koronaviruset.

Nav har satt inn ekstra ressurser og vurderer fortløpende forenklinger, for å imøtekommende det økte behovet blant permitterte arbeidstakere.  Foto: Arkiv

Nyheter

Tallet tilsvarer fire prosent av den norske arbeidsstyrken, og etaten har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker.

- Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng, i en uttalelse på NAVs nettsider.

Hun maner likevel til tålmodighet blant søkerne, og ber de som har anledning, til å ta i bruk digitale tjenester på nettsidene, for å finne svar på det de lurer på.

Vurderer forenklinger

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og NAV vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen, opplyses det på nettsiden.

De samlede varslene så langt i år, berører 7449 personer. Gjennom hele 2019 mottok NAV tilsvarende varsler som berørte 10292 personer, noe som betyr at man allerede har nådd 88 prosent av dette tallet, så langt i år.

Sykefravær

Når det gjelder sykefravær grunnet påvist koronasmitte eller mistanke om dette, er tallet per i dag 19171 personer på landsbasis. I Innlandet er det nå 965 personer som har meldt sykefravær grunnet dette. Den største økningen skjedde mandag, da det ble meldt inn 304 personer med sykefravær grunnet mistanke om eller påvist koronasmitte.