Hytteeiere på Bjorli:

– Vi forholder oss til retningslinjene

Hans Olav Holmøy, formann i Bjorli fritidsboligforening, sier de ikke har fått tilbakemeldinger fra misfornøyde medlemmer.

Det er i følge Bjorli fritidsboligforening lite protester blant hytteeiere på Bjorli. 

Nyheter

Bjorli fritidsboligforening (BFF) er en samleorganisasjon for hytteforeninger på og rundt Bjorli. Holmøy forteller at de ikke har hatt noen direkte kommunikasjon ut til foreningene, men at de har drøftet den nye hytteforskriften i styret.