Krisestaben søker personell:

Vil gjerne at flere frivillige melder seg

Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare, og derfor søker krisestaben i Lesja og Dovre etter frivillige som kan hjelpe til på flere forskjellige områder.

Søker frivillige: For å være sikre på at det er nok folk tilgjengelig i videre koronaarbeid, søker nå krisestaben i Lesja og Dovre etter frivillige. - Det er godt å være forberedt, sier krisestableder Åge Tøndevoldshagen.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

- For å sikre helse og omsorgstjenesten for de som trenger det i kommunen, så søker vi etter personell med det som kan kalles helsefaglig bakgrunn. Vi ber alle som har anledning til å melde seg. Vi forbereder oss på et «worst case scenario». Vi forbereder oss på langvarighet og på høyt sykefravær. Da er det godt å være forberedt og vi trenger allerede nå tilgang på personell i forhold til helse- og omsorgstjenestene våre, forteller krisestableder Åge Tøndevoldshagen.

De trenger assistenter som har erfaring med omsorgsarbeid, som å handle, hjelpe med mating, gå en tur.. Det er mange slike oppgaver.

- Nå handler det om å trå til i en stor dugnad. Slik er det sånn at alle kan hjelpe til, til tross for alle råd om å unngå ting og være forsiktig. Det er fortsatt slik at det er noen hjul som er nødt til å fungere, sier Tøndevoldshagen.


Medisinstudent Fredrik hjelper til på koronasenteret

Den lokale koronatelefonen står ikke stille, det er mange som har spørsmål.


De frivillige får godtgjørelse for arbeidet og det søkes etter alle aktuelle kandidater, som for eksempel folk som allerede er permitterte fra eget arbeid og kunne tenkt å stille opp.

- Det handler ikke om "meg og mitt"; det handler om "oss", sier Tøndevoldshagen.


Her er eksempel på personell som etterspørres:

- Leger

- Sykepleiere

- Psykiatrisk sykepleier/psykolog/psykiater

- Vernepleiere

- Fysioterapeut og ergoterapeut

- Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

- Assistenter i helse- og omsorgstjenesten


Folk sender enten en melding eller ringer til Laila Holsbrekken på telefonnummer 976 29 598 med navn og litt bakgrunn så koordineres det fra der.