Så mye vil det koste deg å bryte hytteforbudet

15 000 kroner eller fengsel i 10 dager. Det er prisen det koster å bryte den nye hytteforskriften.

Innlandet politidistrikt oppfordrer hytteeiere til å forholde seg lojalt til regelverket og avstå fra hytteturer i den krevende perioden vi er inne i.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Torsdag 19.mars ble det innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Innlandet er Norges største hyttefylke med over 85 000 fritidsboliger registrert i fylket.

– Politiet håper alle ser viktigheten av å overholde hytteforbudet, for å bidra til best mulig smittevernberedskap i landet nå, sier påtaleleder Johan Martin Welhaven i en pressemelding fra Politiet Innlandet.

Normalreaksjonen for personer som oppholder seg på fritidseiendom i strid med forskriften vil være 15.000 kroner eller fengsel i 10 dager.

Innlandet politidistrikt oppfordrer hytteeiere til å forholde seg lojalt til regelverket og avstå fra hytteturer i den krevende perioden vi er inne i.

– Dette er krevende også for politiet å håndtere. Vi har ingen mulighet til å patruljere alle hyttefelt i hele Innlandet, men vi kommer til å håndheve forbudet der vi får tips eller på annen måte avdekker alvorlige brudd selv. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, understreker påtaleleder Welhaven, som forventer at hytteforbudet nå etterleves.

Det gis unntak for forbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en eler flere som er bekreftet smittet av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand.

– De som omfattes av unntaket må være forberedt på å måtte dokumentere rettmessig opphold på hytta med en attest fra lege eller sykehus om at en person i husstanden er smittet, sier Welhaven.

Han minner om at det er en alvorlig pågående situasjon i landet, der hver enkelt må forstå viktigheten av å innrette seg etter de føringer og bestemmelser som blir gitt av myndighetene for å verne befolkningen.

– Politiets primære innsats er å redde liv og helse. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, eventuelt med pålegg i medhold av politiloven tillegg. Det er en svært uvant situasjon for befolkningen, og det er ikke et mål for politi- og påtalemyndighet å straffe flest mulig i befolkningen. Straffesanksjoner vil bli benyttet i de tilfeller hvor veiledning ikke når frem til berørte eller på annen måte ikke antas å være formålstjenlig, sier han.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader gir også adgang til å være på hytta, men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn. Innlandet politidistrikt ser også farene ved at hyttefelt står tomme i lang tid. Dette kan føre til en oppblomstring av vinningskriminalitet. Politiet oppfordrer hytteeiere til å ha dialog med hverandre og sikre sine verdier.