Meld fra ved mistanke om koronavirus

FHI ber om at folk som mistenker at de kan være koronasmittet registrerer dette hos dem. Dette kan bidra til at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av viruset.

På Helsenorge finner du innlogging til sidene der du selv kan hjelpe til med å registrere koronavirusets utbredelse.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Det er Fylkesmannen i Innlandet som informerer om dette på sine hjemmesider.

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på helsenorge.no.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte tall, blant annet fra denne løsningen, på fhi.no fremover. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning.

Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.