Sykehuset Innlandet:

Planlegger egne koronaavdelinger

Det er god kapasitet til å ta imot folk med koronasmitte i Innlandet. Nå planlegges det også egne avdelinger.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard sier kapasiteten ved Sykehhuset Innlandets intensivavdelinger er god.   Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken

Nyheter

Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, sier de har god kapasitet til å ta imot koronapasienter på sine sykehus. Forrige uke ble alle planlagte behandlinger, undersøkelser og operasjoner som ikke var nødvendige avlyst for å arbeide med å gjøre organisasjonen klar for det som kan komme. Dette gjelder rundt 1500 personer per dag.