Iverksatt tiltak mot smittespredning:

Pleksiglass og kundekontroll

Apoteket holder fortsatt åpent og gjør det de kan for å hindre videre spredning av koronaviruset.

Pleksiglass: Pleksiglasset er på plass på Apoteket for å minske sjansen for smittespredning. F.v.: Åse Mari Rudiløkken og Monica Nysæter Flateng.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Både kunder og ansatte er å finne i butikkene som fortsatt er åpne, og da er det viktig at det innføres tiltak siden ingen vet hvor lenge dette kommer til å vare.