Tre personer vil bli IKT-lærling i Dovre

Dovre kommune har utlyst læreplass innen servicefag og dataelektronikk ved IKT-avdelingen.
Nyheter

Tre personer har søkt på læreplassen, og på søkerlisten finner vi følgende navn: