3700 dekar dyrka mark ble omdisponert i fjor

Det viser de foreløpige tallene som er meldt inn fra kommunene rundt om i landet.

Omdisponeringen av dyrkbar jord har blitt redusert fra rundt 9 000 dekar i 2018 til rundt. 4 600 dekar i 2019.  Foto: Landbruks- og matdepartementet/Erling Fløistad/NIBIO

Nyheter

De foreløpige Kostra-tallene fra kommunene viser at omdisponeringen av dyrka jord var på rundt 3 700 dekar i 2019. Det er da under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt, melder landbruks- og matdepartementet.

Det er tredje år på rad at dette målet blir nådd. I 2017 og 2018 var omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis rundt 4 000 og 3 600 dekar. Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen med 37 prosent. 367 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2019, og det er første gang det rapporteres på dette. De endelige rapportene kommer i juni.

I Dovre ble det ikke omdisponert hverken dyrka mark eller dyrkbar mark i fjor. Det ble gitt tillatelse til nydyrking av 121 dekar. I Lesja ble det omdisponert 2,2 dekar dyrka mark og 28,8 dekar dyrkbar mark. Det ble gitt løyve til nydyrking av 244 dekar.

– Det er gledelig å se at omdisponeringen for tredje året på rad ligger under Stortingets målsetting. Dette viser at vårt budskap til kommunene om å ta jordvernhensyn i sin planlegging har nådd fram, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Departementet sier at tallene viser også en økning i tillatt nydyrking i 2019, det høyeste tallet siden rapporteringen startet i 2005. I 2019 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 27500 dekar, mot 24 600 dekar i 2018.

– De klart høyeste tallene for 2019 finner vi i Trøndelag med 5 900 dekar og Hedmark med 5 150 dekar. På de neste fire plassene følger Møre og Romsdal med 3 100 dekar, Rogaland med 2 450 dekar og Oppland med 2 250 dekar. Disse fem fylkene står for 69 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2019, skriver departementet.

Omdisponeringen av dyrkbar jord har imidlertid blitt redusert betydelig, fra rundt 9 000 dekar i 2018 til rundt 4 600 dekar i 2019. Departementet sier at som i fjor, skyldes en betydelig del av omdisponeringen at eksisterende øvingsområder for Forsvaret er regulert til forsvarsformål.