Bønder i isolasjon eller karantene får stelle egne dyr

Helsedirektoratet har denne uken sendt brev til Mattilsynet, med vurdering rundt isolasjonsbestemmelser for bønder som har husdyr.

Bønder som er i isolasjon eller karantene kan foreta stell av husdyr, så lenge man overholder øvrige bestemmelser.  Foto: Illustrasjon/Simen Rudiløkken

Nyheter

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sin vurdering er at bønder som er underlagt isolasjon- eller karantenereglene som følge av koronaviruset kan stelle sine dyr i fjøset, såfremt de overholder de øvrige bestemmelsen de er underlagt i denne situasjonen.

Det innebærer for eksempel sosial distansering ved at man ikke jobber sammen med røkter eller annet personell og holder to meters avstand til den som henter melk.

Man må også vaske av kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk, levering av varer til gården eller lignende, slik at man sikrer at person smittet med koronaviruset ikke kan spre videre smitten til øvrige som må innom gårdsdriften.