Korona har ført til 240 permitterte i Lesja og Dovre

Det er rundt 70 bedrifter der hele eller deler av arbeidsstokken er permittert i de to kommunene.

Konstituert leder for NAV Lesja Dovre Pål Talleraas forteller om økt trykk de to siste ukene.  

Nyheter

NAV Lesja og Dovre forteller at dette er bedrifter i mange bransjer. Det er frisører, privat helsepersonale, entreprenører og håndverkere.