Ledigheten er over 12 prosent i Dovre

De siste tallene fra NAV viser at ledigheten nærmer seg 10 prosent i Innlandet.
Nyheter

Tirsdag 24. mars viste foreløpige tall fra NAV at det var 18 018 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 10,4 prosent.

I Dovre var det 3. mars registrert 23 arbeidsledige. Den 24. mars var det 167 personer. Dette er 12,8 prosent av arbeidsstyrken, noe som er nest høyest av alle kommunene i Oppland. I Lesja var det 16 arbeidsledige den 3. mars. Den 24. mars var det 82 personer, 7,8 prosent av arbeidsstyrken. I Dovre var 78 kvinner og 89 menn arbeidsledige. I Lesja 39 kvinner og 43 menn.

Det er økning i antall ledige i alle bransjer. Lavest økning er det innen jordbruk, skogbruk og fiske. Innen butikk og salg har antall ledige i Innlandet økt fra 486 personer den 3. mars, til 3691 den 24. mars. Innen reiseliv har tallet økt fra 322 til 2458. Mange sier de er usikre på jobbsituasjonen sin, har mistet eller kommer til å miste jobben.

– Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har antall helt ledige i Innlandet økt med over 8 900 personer. Årsaken til den store økningen er hovedsakelig flere permitterte, sier konstituert direktør i NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Stor variasjon i ledigheten

Andelen helt ledige arbeidssøkere varierer svært mye blant kommunene i Innlandet, fra Trysil med 24,1 prosent til Folldal med bare 2,8 prosent.

– I alle de store kommunene våre har antall helt ledige økt til det dobbelte sammenlignet med tirsdag i forrige uke, sier Emilsen.

I løpet av den siste uken har NAV i Innlandet mottatt 11 920 søknader om dagpenger. 11 096 av disse gjaldt dagpenger under permittering, mens resten gjaldt ordinære dagpenger.

– Den siste uken har økningen i antall arbeidsledige vært størst innen butikk- og salgsarbeid med i overkant av 2 200 flere helt ledige. Økningen i antall helt ledige har vært på over 1 000 personer også innen bygg og anlegg og innen reiseliv og transport, sier Emilsen.