PPT lanserer ny nettside for barn og unge i Nord-Gudbrandsdalen: - Det er viktig at dei vaksne tek seg tid til gode samtalar

Det er for mange ein annleis kvardag, etter at barnehagar og skuler er stengt over heile landet for å førebyggje spreiing av koronaviruset.

PPT i Nord-Gudbrandsdalen oppfordrar vaksne til å ha gode samtalar med ungane sine om den nye og uvanlege kvardagen.  Foto: Illustrasjon/Pixabay

Nyheter

For mange av dei yngste kan det vere vanskeleg å forstå seg på situasjonen vi er oppe i, og ein kvardag utanom det vanlege kan vere ei påkjenning for mange.